Peking 20 – szubjektív nézőpont

Úgy illik, hogy a nemzetközi tendenciákhoz csatlakozva számvetés készüljön a Nők IV. világkonferenciája óta eltelt időszak (1995.szeptember 4-15) elért eredményeiről. Nemzeti jelentések készülnek, tudományos ülések elemzik a valós változások vagy akadályok komponenseit. A nők helyzetét befolyásoló tényezők gazdasági- és társadalmi vetületei mellett a pártpolitikai tevékenységek is mérlegre kerülnek. Nézőpontok, világnézetek különbségei ellenére talán csak egy [.....]

Civilek segítenek a menekülteken

Civilek segítenek a menekülteken Forrás: ATV 2015.07.03.

Másmilyen márciust

Másmilyen márciust Így szónokolt Clara Zetkin 1912-ben a bázeli szocialista kongresszuson: „Ha mi, asszonyok és anyák fellázadunk, ezt nem azért tesszük, mintha önzésünkben és kislelkűségünkben képtelenek volnánk arra, hogy nagy célok és ideálok kedvéért nagy áldozatokat hozzunk. Mi az élet kemény iskoláját a kapitalista rendszerben jártuk ki, és ez harcosokká formált minket. Mi erőt gyűjtöttünk [.....]

Feminista új hullám

Szerkesztette: Morva Judit és Posváncz Etelka “E kötetben a feminizmus nagyon sokrétű legújabb hullámának bemutatásával foglalkozunk, ezen belül is is a radikális baloldali mozgalmakkal kapcsolatot tartó marxista hagyományú feminizmussal.” – részlet az Előszó-ből. A magyar szerzők között a nevem és a tanulmányom.

Új kényszer – új remény

Új kényszer- új remény „A politikai-szellemi elitek saját csapdájukba léptek, hiszen olyan sikeresen ebrudaltak ki minden, az övékétől eltérő ideológiát saját szférájukból, hogy maguk is elhitték, nem maradt konkurenciájuk. Olyan sikeresen diagnosztizálták és tartották fent a társadalom passzivitásáról, némaságáról és elmaradottságáról szóló téziseket, hogy elveszítették a képességüket arra, hogy észrevegyék a társadalom ideológiai tendenciáit és [.....]

Erőszak után nőtüntetés

Erőszak után nőtüntetés Forrás: ATV 2014.09.05.

Európa első paraszt feminista mozgalma

„Ez nem tréfa. Nem olyan jelentőségű, mint a „mucsai feminizmus”. Nem is azt jelenti, hogy a balmazújvárosi honoratiorok feleségei vagy leányai felesküdtek a feminizmus zászlójára. Nagyobbat jelent. Olyant, amire Közép-Európában nincsen példa.” (Bédy- Swimmer Rózsa)[1]   „Mindig nagyon érdekelt és a meghatódásig felmelegített, ha asszonyokat, de különösen, ha szép fiatal lányokat és mennyecskéket láttam a [.....]

Egy igaz asszony emlékére

„Apostolok járnak, hirdetik az új vallást, már itt a földön üdvözítőt, az elnyomottak, a kizsákmányoltak evangéliumát… A szocializmus keblén igazi piros szegfű Gárdos Mariska, a féket nem ösmerő igazi agitátor tehetség. Egyike a legérdekesebb női jelenségeknek. Az első női apostol…” (Ady Endre) Így ír Ady Endre a „Szabadság” hasábjain az akkor még 19 éves szónokló [.....]

Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon

„Azoknak, a kik a nők politikai, társadalmi és gazdasági egyenjogosítására irányuló törekvéseknek, a feminizmusnak konok ellenségei, nem elég a nő lekötött helyzetéből, rabszolgaságából eredő szociális bajokra, a fizikai, gazdasági és erkölcsi nyomorúság, züllöttség, dekadencia száz és ezer esetére, terjedésére rámutatnunk, azoknak az egész konzervatív gondolkodású társadalomnak a feminizmus eddigi sikereit kell föltárni, elsorolni, hogy a [.....]

AURÓRA A VIHARSAROKBAN

Kevés ismerettel rendelkezik a nagyközönség, hogy milyen kultúr – és mozgalmi életfolyt a múlt század első felében a vidéki Magyarországon. Ismert tény, Magyarország torz és félutas kapitalizálódása, a gyéren polgáriasodott városai következtében, Budapest mellett igen kevés önálló arculattal bíró közösség létezett. Trianon után pedig a főváros kulturális hegemóniája szinte abszolúttá vált. 1913-ban alakult meg „Európa [.....]