Követeljétek és vegyétek a munkásgyufát Elvtársak!

Így kezdődött a „Munkás Szalon Gyufa” első hirdetése 1897 februárjában a Népszava oldalain. Hivatalos adatok szerint Klein Márkus és Társa Blau Lipótné kereskedő cége 1896 szeptemberén lajstromoztatta be és 1897 elején már, mint engedélyezett védjegy szerepel a Központi Értesítőben. A munkásgyufa Lassalle és Marx portréjával került forgalomba, a két munkásvezér jelmondatával: „A munkások azon kőszikla, amelyen a jövő temploma épül.” és a marxi idézettel ”Valamennyi ország munkásai egyesüljetek!”

A hirdetések szövege egyre bővült, így:

Minden munkás csakis ezt a gyufát használja és

követelje minden kereskedőtől, hogy ilyen gyufát tartson.

Anélkül, hogy a munkások ezzel külön áldozatot hoznának, nagyban segítik a szoczialdemokrata pártot,

melynek a főelárusító a szocziálizmus terjesztésére kikötött százalékot ad.

Vegyen, tehát mindenki munkásgyufát.”

A munkás gyufa forgalmára irigykedők miatt 1898-ban megjelenik a következő hirdetés: „Csakis azon gyufa valódi, melyen Marx és Lassalle arczképe látható!” Sőt, 1898 tavaszán a belügyminiszterhez névtelen feljelentés érkezett, a „szoczialista jelmondatokkal és arczképekkel ellátott gyufacsomagok” előállítói és terjesztői ellen. A fővárosi munkások által látogatott vendéglőkben és kocsmákban az asztalokon lévő gyufákra a detektíveknek nem volt nehéz ráakadni, könnyen meggyőződhettek a jóakaratú levelek valódiságáról. Rudnay Béla főkapitány három nap már pontos kimutatással rendelkezett a „veszedelmes és felforgató szándékú feliratokkal ellátott” termékekről. Klein Márkus cégére rendszeresen kivetett pénzbírságok sem döntötték meg a monopolhelyzetét, csupán évek múlva 1903-tól találkozhatunk más gyufakereskedők és ügynökök neveivel.

A több millió eladott munkásgyufa a magyar munkásmozgalom első propaganda eszköze volt, helyesen felmérve a célcsoportot. Ezek a gyufacímkék a szocialista eszme terjesztésében szerény, de annál hatékonyabban játszottak szerepet Marx és Lassalle személyének népszerűsítésére, hiszen a gyufa, mint olcsó és közhasználati tárgy a legszélesebb tömegekhez jutott el.

A jelen írás célját és keretét meghaladja, a Lassalle magyarországi népszerűségének századfordulói vizsgálata. Ám, érdemes utalni arra a tényre, hogy a levéltári adatok szerint az 1890-es munkás háztartások házkutatása során lefoglalt könyvek és képek, az évenként megtartott Lassalle ünnepélyek tömeg vonzása, hatása nagyságrenddel nagyobb volt, mint a német szocialista szellemi irány.

A bejegyzés kategóriája: Chili
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.