Kunfi- Gárda újratöltve

2010. Népszava

A Kunfi-Gárda a Szociáldemokrata Párt szellemi élcsapata. Olyan szervezet, mely a szocialista gondolatokat és szocialista írásokat terjeszt a széles néprétegek között. Jól tudjuk, hogy eddig nem volt módjában mindenkinek a szocialista gondolatokat elsajátítani, most elsőrendű feladat, hogy öntudatos szocialistákat neveljünk. Tanítani és nevelni, tanulni és a tudást továbbadni, ez a célja a Kunfi- mozgalomnak.” A fenti idézet a Kunfi – Gárda szervezeti alapszabályzatából való, mely nevét Kunfi Zsigmondról (1879-1929) a magyar szocializmus napjainkra méltatlanul elfeledett tanítómesteréről kapta. Hogy ki volt Kunfi, azt sajnos már csak kevesen tudják a baloldalon. Egyszerűen azért, mert nem létezik szellemi műhely, valódi szocialista mozgalom, ami napjaink baloldali ifjainak kellő módon tanítaná a történelmi elődök tetteit és küzdelmeit. Pedig egy valódi szocialista párt, még a 21. században sem tagadhatja meg a születésénél bábáskodó politikusait, szellemi irányadóit.

Kunfi Zsigmond a magyar ellenforradalom egyik leggyűlöltebb céltáblája volt, származása valamint szabadkőműves mivolta okán nemegyszer egysíkú, torzképet adó írások negatív alakjába öltöztetett történelmi bűnös.

A keresztény-nemzeti jobboldali kurzus „nemzetietlenek, idegennek” bélyegzett szuverén egyéniségei különböző forrásponton támadták „egy fejlődésben visszamaradt, félig barbár országban” a korai tőkés rendszer brutalitásait, az egyház és az állam manipulatív nemzeti köntösbe bújtatott hazug, sovén ámításait, a pöffeszkedő műveletlenségeit. Ilyen „nemzetietlen” volt Kunfi és kortársai: Ady Endre, Babits Mihály, Bartók Béla, Lukács György, Kodály Zoltán, Polányi Károly, Szabó Ervin, és sokan mások a lázadó alkotók generációjának tagjai.

Kunfi Zsigmond élete akkor vesz éles fordulatot, amikor Apponyi, kultuszminiszter 1907-ben személyesen egyetemi tanszékkel kínálja meg, ha szakít szocialista elveivel, Kunfi nemleges válasza miatt kitiltatott a magyar oktatási intézmények falai közül. A katedrát a Népszava szerkesztőségére cseréli, és átveszi a „Szocializmus” folyóirat szerkesztését. Kunfi írásai megrendítően igazak és időtállóak, a demokratikus és szocialista stratégia gondolatai, a marxizmusról vallott nézetei, a „Népoktatásunk bűneinek” felrázó tételei, a „Világosság” lapjain megjósolt Horthy-rendszer következményei, számtalan tanulmánya és pamfletje igazolja aktualitás üzeneteit napjainkra is. Említésre méltó első felesége Vámbéry Melanie tevékenysége, aki az első világháború korszakában a magyar feminizmus egyik vezetője volt, majd életét leszármazottjaival együtt a hitleri haláltáborban fejezte be.

Hogy ki volt tehát Kunfi Zsigmond? Egy letűnt kor hőse, a „második reformnemzedék tagja”, akire még jogutód pártjai sem emlékeznek, sem az utódnemzedék. Szégyenletes. Miközben a szélsőjobboldal olyan „trendi” szubkultúrát hozott létre, ahol szobrokat állítanak, emléktáblákat avatnak, rasszista újságokat adnak ki, sőt, önkéntes történelmi oktatási központokat hoztak létre, ahol „dicső eszmével” vértezik fel az „igaz magyarokat”, az „idegen” szocialistákkal szemben.

Új Kunfi Gárda szükséges, ahol a fiatal nemzedék értelmisége viták hevében forralja ki a maga arcát, megmutatja történelmi szerepének helyét. Olyan közösség, mely nem kötődik párthoz, de szoros kapcsolatban áll, minden baloldali párttal legyen az szocialista, vagy szociáldemokrata! A Kunfi mozgalom lehetne, az a forrasztó szolidaritási kohó, mely végre utat törne a közömbösség falán, visszaszerezve a szocialisták megtépázott nimbuszát, s nem utolsósorban kinevelheti az új politikai nemzedék tagjait. Létezésének feltétele pedig nem anyagi kérdés, hanem önkéntes akarat kérdése. Napjaink politikai kulisszái mögött megmutatkozó régi- és új típusú tekintély rend, sőt az újfasizmus terjedése okán nincs elvesztegetni való idő a társadalmi emancipációt magáénak való értékfelfogás, világnézet, és mozgalom számára.

SIGISM~1 Kunfi Zsigmond

A bejegyzés kategóriája: Chili
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.