Chili kategória bejegyzései

Gondolatok: szubjektíven.

Új kényszer – új remény

Új kényszer- új remény „A politikai-szellemi elitek saját csapdájukba léptek, hiszen olyan sikeresen ebrudaltak ki minden, az övékétől eltérő ideológiát saját szférájukból, hogy maguk is elhitték, nem maradt konkurenciájuk. Olyan sikeresen diagnosztizálták és tartották fent a társadalom passzivitásáról, némaságáról és elmaradottságáról szóló téziseket, hogy elveszítették a képességüket arra, hogy észrevegyék a társadalom ideológiai tendenciáit és [.....]

Demokrácia nők nélkül

Magyarország igazi történelmét eddig nem írták meg. Nem csupán arról van szó, hogy a reális viszonyokról nem ad teljes képet az eddigi történelemírás, hanem, hogy a magyar történelem fejlődésének legfőbb és legmélyebb rúgóit sem ismerték fel kellően, mert ugyanis hiányzik belőlük a Nő. A történelem hajtóerőit az isteni gondviselés mellett a főurak marakodásában, nagy hadvezérek [.....]

Követeljétek és vegyétek a munkásgyufát Elvtársak!

Így kezdődött a „Munkás Szalon Gyufa” első hirdetése 1897 februárjában a Népszava oldalain. Hivatalos adatok szerint Klein Márkus és Társa Blau Lipótné kereskedő cége 1896 szeptemberén lajstromoztatta be és 1897 elején már, mint engedélyezett védjegy szerepel a Központi Értesítőben. A munkásgyufa Lassalle és Marx portréjával került forgalomba, a két munkásvezér jelmondatával: „A munkások azon kőszikla, [.....]

Szörnyek ideje

„Nagy nemzeti törekvéseink bukásának korszaka ez, melyben most élünk. A bukás épen tíz év óta folyik szakadatlan. Kezdődött Széll Kálmán kormányra jutásával 1899 elején. Országunk súlyos jövő előtt áll, alkotmányunk válságba jutott. Nem bölcsesség és hazafiság vezeti a kormányt, hanem őrjöngés és bosszúérzet. A hatalom összetörte az alkotmány alapkövét, a szólásszabadságot. Hová süllyed, így nemzetünk [.....]

Alterglob kizárás

Puch – Szanyi vesztett, szentesítve a Mesterházy – Gyurcsány paktum A baloldali fiatalokat tömörítő AlterGlob Tagozatot kizárták a pártból mno.hu Szombaton az MSZP Országos Választmánya országos minősítéssel szabad utat adott a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett Demokratikus Koalíció platform előtt. Az elmúlt napokban ezt már Lendvai Ildikó nyilatkozatai is megerősítették, így a választmány tagjai megfelelő útmutatást [.....]

Neue Barbarei im Land der Hagar

12.12. 2011. Budapest Einer  mittelalterlichen Quelle zufolge bezeichneten die europäischen Juden Ungarn als das »Land der Hagar« – dies nicht nur aufgrund der klanglichen Ähnlichkeit des Neuhebräischen Namens mit dem damaligen Namen »Hungaria«. Hagar, so ist es aus dem Buch der Gerechten bekannt, war die Mutter von Abrahams erstem Kind, die von der eifersüchtigen Sarah [.....]

Ki a szocialista?

A társadalmi mozgalmak történelmében és a politikai küzdelmek folyamatában mindig osztály erők képződnek, fejeződnek ki. Még akkor is, ha ezt napjaink egyes „álbaloldali” tagjai tagadják. A gazdasági és politikai elit a meglévő erőviszonyok megtartására törekednek, míg az elnyomást érzők, a feltörekvők azokat megváltoztatni akarják. Nem is olyan régen, mint a „társadalom kivetettjeit” említették a szocialistákat. [.....]

2011 november 16. – Károly Mihály Kossuth téri szobránál elhagzott beszéd

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Köztársaságpártiak! 2011. november 16. Alföldi Andrea, Károlyi Mihály Kossuth téri szobránál elhangzott beszéde Az igazi magyar hazafinak, akinél a hazafiasság a lélek mélyén élő érzés és nem a hangos torok üvöltése, tehát az igazi hazafinak napjainkban épp úgy, mint az 1918-as forradalom előtt pirulnia és szégyenkeznie kellett Magyarország miatt. Ez [.....]

2011. november 9-én a „Dunasirató” megemlékezésen a „Cipők a Dunánál” emlékhelyen elhangzott beszéd

Tisztelt Megemlékezők, Hölgyeim és Uraim! Egy esztendővel megint régebbről halljuk ezeknek a cipőknek az üzenetét. Kimondani is alig merem: egy esztendővel megint erősebben hiszem, hogy nagyon is itt az ideje emlékeznünk és emlékeztetnünk. Nevezzenek bár bennünket megrögzött rettegőknek, félelemfóbiásoknak és mániákusoknak, én egyre időszerűbb késztetésből állok itt Önök előtt. Belőlem egyáltalán nem a félelem beszél. [.....]

A magyar antifasiszta ellenállás emléknapja

A magyar antifasiszta ellenállás emléknapja 2011. július 27.  Gesztenyéskerti antifasiszta emlékmű (XII. ker Bp. Jagelló út) Alföldi Andrea beszéde Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Elvbarátok! Ha a történelmet Pierre Nora, francia történész meghatározásával definiáljuk – a történelem az emlékezés helye -, fontos, sőt hatalmi kérdéssé válik, hogy ki mire emlékszik, ki uralja a múltat és [.....]