Címke: szociáldemokrata nő

Egy igaz asszony emlékére

„Apostolok járnak, hirdetik az új vallást, már itt a földön üdvözítőt, az elnyomottak, a kizsákmányoltak evangéliumát… A szocializmus keblén igazi piros szegfű Gárdos Mariska, a féket nem ösmerő igazi agitátor tehetség. Egyike a legérdekesebb női jelenségeknek. Az első női apostol…” (Ady Endre) Így ír Ady Endre a „Szabadság” hasábjain az akkor még 19 éves szónokló [.....]

A magyarországi szocialista nőmozgalom történetéből

A magyarországi szocialista mozgalom kialakulásának három fő fázisát szokás történetileg elkülöníteni: 1868-ban alakult Általános Munkásegylet, 1880-ban Frankel Leó által kezdeményezett Magyarországi Általános Munkáspárt, és az 1890-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása. Ehhez mérten érdemes a párton belüli nőpolitika alakulását is vizsgálni. A századfordulón stabilizálódik a párt és a 1891-es erfurti program alapján a politikai irányvonala. [.....]

Ki a szocialista?

A társadalmi mozgalmak történelmében és a politikai küzdelmek folyamatában mindig osztály erők képződnek, fejeződnek ki. Még akkor is, ha ezt napjaink egyes „álbaloldali” tagjai tagadják. A gazdasági és politikai elit a meglévő erőviszonyok megtartására törekednek, míg az elnyomást érzők, a feltörekvők azokat megváltoztatni akarják. Nem is olyan régen, mint a „társadalom kivetettjeit” említették a szocialistákat. [.....]

A magyar antifasiszta ellenállás emléknapja

A magyar antifasiszta ellenállás emléknapja 2011. július 27.  Gesztenyéskerti antifasiszta emlékmű (XII. ker Bp. Jagelló út) Alföldi Andrea beszéde Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Elvbarátok! Ha a történelmet Pierre Nora, francia történész meghatározásával definiáljuk – a történelem az emlékezés helye -, fontos, sőt hatalmi kérdéssé válik, hogy ki mire emlékszik, ki uralja a múltat és [.....]

Kunfi- Gárda újratöltve

2010. Népszava „A Kunfi-Gárda a Szociáldemokrata Párt szellemi élcsapata. Olyan szervezet, mely a szocialista gondolatokat és szocialista írásokat terjeszt a széles néprétegek között. Jól tudjuk, hogy eddig nem volt módjában mindenkinek a szocialista gondolatokat elsajátítani, most elsőrendű feladat, hogy öntudatos szocialistákat neveljünk. Tanítani és nevelni, tanulni és a tudást továbbadni, ez a célja a Kunfi- [.....]