Feminista kategória bejegyzései

Az 1904-ben alakult Feministák Egyesülete, és az 1903-ban létrejött Magyarországi Munkásnő Egyesület tiszteletére, és emlékére.

Peking 20 – szubjektív nézőpont

Úgy illik, hogy a nemzetközi tendenciákhoz csatlakozva számvetés készüljön a Nők IV. világkonferenciája óta eltelt időszak (1995.szeptember 4-15) elért eredményeiről. Nemzeti jelentések készülnek, tudományos ülések elemzik a valós változások vagy akadályok komponenseit. A nők helyzetét befolyásoló tényezők gazdasági- és társadalmi vetületei mellett a pártpolitikai tevékenységek is mérlegre kerülnek. Nézőpontok, világnézetek különbségei ellenére talán csak egy [.....]

Másmilyen márciust

Másmilyen márciust Így szónokolt Clara Zetkin 1912-ben a bázeli szocialista kongresszuson: „Ha mi, asszonyok és anyák fellázadunk, ezt nem azért tesszük, mintha önzésünkben és kislelkűségünkben képtelenek volnánk arra, hogy nagy célok és ideálok kedvéért nagy áldozatokat hozzunk. Mi az élet kemény iskoláját a kapitalista rendszerben jártuk ki, és ez harcosokká formált minket. Mi erőt gyűjtöttünk [.....]

Feminista új hullám

Szerkesztette: Morva Judit és Posváncz Etelka “E kötetben a feminizmus nagyon sokrétű legújabb hullámának bemutatásával foglalkozunk, ezen belül is is a radikális baloldali mozgalmakkal kapcsolatot tartó marxista hagyományú feminizmussal.” – részlet az Előszó-ből. A magyar szerzők között a nevem és a tanulmányom.

Women on the verge

Women on the verge 2012. november Andrea Alföldi, President of Hungarian Women’s Association Social-democrats explained already then that women’s disadvantageous situation had to do with the different biological characteristics of the sexes: in time, biological differences and the ensuing maternal tasks had resulted in social expectations which had transformed into gender inequality. The injustice and [.....]

Nők lázadása eseményen elhangzott beszéd

Immár a Köztársaság-mentes Magyarország parlamentje újra megmutatta a macho-Magyarország szörnyszülött elképzelését, melyben a nők szerepét a háztartás és utódgondozás világában határozza meg. Azon elfogadott, előítéletes társadalmi konszenzus tanúi lehetünk, amikor a nőkről nők nélkül döntenek. Napjaink férfi uralta „szabadságharcos” és „pipogya ellenzéki mozgalmak, és pártok” reneszánszában úgy érezhetjük, a történelem ismétli önmagát. Alkotmányoznak, törvények születnek [.....]

Bikasirató

„Nők, nők, nők, mindenhol nők. Mindenhol ott vannak, mindenhol szerepet játszanak. A társadalom arculata külsőleg is megváltozott: azelőtt jellegében hímnemű volt, most kétnemű.” Kolozsvári Grandpierre Emil Nők apróban – című remek művéből való ez a töredék. A nők felszabadítási forradalma több évtizeddel ezelőtti győzelmei után még mindig nem jutott el a végső diadalához. A kétnemű [.....]

Alkotmányos állami nemi erőszak diszkrét bája

Gyötrődő demokráciánk kereszténydemokrata „fülke forradalmárai” és a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal egyértelműen átíratná az eddigi abortuszszabályozást, sőt szexuáletikai kérdéseket is alkotmányos szintre emelne. A probléma lényegét kitűnően szemlélteti Nagy N. Péter cikke: „a magzat emberré nyilvánítása egyenlő az abortusz szűk korlátok közé terelésével. Különösen, ha a tételt az ügyben elkötelezett kereszténydemokraták terjesztik elő. Ez lesz ugyanis [.....]

Európai Unió VIGYÁZZ, Magyarországról elindult az új inkvizíció!

Az Európai Unió soros elnökségét betöltő kormányzat olyan alkotmánymódosítást javasol magzatvédelem címen, ahol az abortuszon átesett nő gyilkossá válik. a nők abortuszhoz való emberi jogát, vagyis a teste és gyermeke feletti szabad választás jogát korlátozni vagy eltörölni szeretné. Céljuk kötelező szülési kényszerre bírni jogilag a nőket, ez nem más, mint az állam nemi erőszaka. TILTAKOZZUNK [.....]

Vagy!

„A nemzeti alapon álló női nevelés és szervezkedés nagyszabású új akciója Olaszországban indult meg. A fasiszták már eddig is beszervezték a női ifjúságot, most azonban új alapon továbbépítették ezt a szervezkedést, amelyről nem lehet mondani betű szerint, hogy kötelező, de a viszonyok és a hangulat következtében nagyjából és egészében minden leány jövőben tagja lesz. Olyan [.....]

Lévai Katalinnak – válasz helyett

Kezdjük a közepén: a mai szocialisták ténylegesen sohasem rendelkeztek értékelhető nőpolitikai stratégiával, hiszen  – a választások tanúsága szerint – az ostoruk első sorban a nőkön csattant. Érzéketlenek és képzetlenek voltak az elmúlt évszázad végén és az új elején felkészülten értelmezni a magyar nők valóságos társadalmi pozícióit. Szomorú kivétel ez alól az „öregecskedő feleségekre” tett kormányfői [.....]