Címke: Alföldi Andrea

Heti Téma

Megjelenés a Heti Témában 2013. március 8-án.

Women on the verge

Women on the verge 2012. november Andrea Alföldi, President of Hungarian Women’s Association Social-democrats explained already then that women’s disadvantageous situation had to do with the different biological characteristics of the sexes: in time, biological differences and the ensuing maternal tasks had resulted in social expectations which had transformed into gender inequality. The injustice and [.....]

Nők lázadása eseményen elhangzott beszéd

Immár a Köztársaság-mentes Magyarország parlamentje újra megmutatta a macho-Magyarország szörnyszülött elképzelését, melyben a nők szerepét a háztartás és utódgondozás világában határozza meg. Azon elfogadott, előítéletes társadalmi konszenzus tanúi lehetünk, amikor a nőkről nők nélkül döntenek. Napjaink férfi uralta „szabadságharcos” és „pipogya ellenzéki mozgalmak, és pártok” reneszánszában úgy érezhetjük, a történelem ismétli önmagát. Alkotmányoznak, törvények születnek [.....]

Demokrácia nők nélkül

Magyarország igazi történelmét eddig nem írták meg. Nem csupán arról van szó, hogy a reális viszonyokról nem ad teljes képet az eddigi történelemírás, hanem, hogy a magyar történelem fejlődésének legfőbb és legmélyebb rúgóit sem ismerték fel kellően, mert ugyanis hiányzik belőlük a Nő. A történelem hajtóerőit az isteni gondviselés mellett a főurak marakodásában, nagy hadvezérek [.....]

Követeljétek és vegyétek a munkásgyufát Elvtársak!

Így kezdődött a „Munkás Szalon Gyufa” első hirdetése 1897 februárjában a Népszava oldalain. Hivatalos adatok szerint Klein Márkus és Társa Blau Lipótné kereskedő cége 1896 szeptemberén lajstromoztatta be és 1897 elején már, mint engedélyezett védjegy szerepel a Központi Értesítőben. A munkásgyufa Lassalle és Marx portréjával került forgalomba, a két munkásvezér jelmondatával: „A munkások azon kőszikla, [.....]

Szörnyek ideje

„Nagy nemzeti törekvéseink bukásának korszaka ez, melyben most élünk. A bukás épen tíz év óta folyik szakadatlan. Kezdődött Széll Kálmán kormányra jutásával 1899 elején. Országunk súlyos jövő előtt áll, alkotmányunk válságba jutott. Nem bölcsesség és hazafiság vezeti a kormányt, hanem őrjöngés és bosszúérzet. A hatalom összetörte az alkotmány alapkövét, a szólásszabadságot. Hová süllyed, így nemzetünk [.....]

Alterglob kizárás

Puch – Szanyi vesztett, szentesítve a Mesterházy – Gyurcsány paktum A baloldali fiatalokat tömörítő AlterGlob Tagozatot kizárták a pártból mno.hu Szombaton az MSZP Országos Választmánya országos minősítéssel szabad utat adott a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett Demokratikus Koalíció platform előtt. Az elmúlt napokban ezt már Lendvai Ildikó nyilatkozatai is megerősítették, így a választmány tagjai megfelelő útmutatást [.....]

Neue Barbarei im Land der Hagar

12.12. 2011. Budapest Einer  mittelalterlichen Quelle zufolge bezeichneten die europäischen Juden Ungarn als das »Land der Hagar« – dies nicht nur aufgrund der klanglichen Ähnlichkeit des Neuhebräischen Namens mit dem damaligen Namen »Hungaria«. Hagar, so ist es aus dem Buch der Gerechten bekannt, war die Mutter von Abrahams erstem Kind, die von der eifersüchtigen Sarah [.....]

Cipők a Dunánál- antifasiszta megemlékezés – 2011

Cipők a Dunánál – antifasiszta megemlékezés – 2011

Ki a szocialista?

A társadalmi mozgalmak történelmében és a politikai küzdelmek folyamatában mindig osztály erők képződnek, fejeződnek ki. Még akkor is, ha ezt napjaink egyes „álbaloldali” tagjai tagadják. A gazdasági és politikai elit a meglévő erőviszonyok megtartására törekednek, míg az elnyomást érzők, a feltörekvők azokat megváltoztatni akarják. Nem is olyan régen, mint a „társadalom kivetettjeit” említették a szocialistákat. [.....]