Címke: magyar feministák

Európa első paraszt feminista mozgalma

„Ez nem tréfa. Nem olyan jelentőségű, mint a „mucsai feminizmus”. Nem is azt jelenti, hogy a balmazújvárosi honoratiorok feleségei vagy leányai felesküdtek a feminizmus zászlójára. Nagyobbat jelent. Olyant, amire Közép-Európában nincsen példa.” (Bédy- Swimmer Rózsa)[1]   „Mindig nagyon érdekelt és a meghatódásig felmelegített, ha asszonyokat, de különösen, ha szép fiatal lányokat és mennyecskéket láttam a [.....]

Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon

„Azoknak, a kik a nők politikai, társadalmi és gazdasági egyenjogosítására irányuló törekvéseknek, a feminizmusnak konok ellenségei, nem elég a nő lekötött helyzetéből, rabszolgaságából eredő szociális bajokra, a fizikai, gazdasági és erkölcsi nyomorúság, züllöttség, dekadencia száz és ezer esetére, terjedésére rámutatnunk, azoknak az egész konzervatív gondolkodású társadalomnak a feminizmus eddigi sikereit kell föltárni, elsorolni, hogy a [.....]

A magyar Feminista Hálózat történetéből

„A munkásnegyed asszonylakóinak a legjobb tanulságokat vittük: öntudatuk felébredését, a saját erejükben való hitet, a szervezkedésük szükségének belátását, politikai joguk megszervezésének fontosságát. Ez utóbbi, a nők választójogáért folyó propaganda adta meg e munkának fokozott fontosságát és súlyát” (Betiltott feminista kongresszuson el nem mondott beszédek, 1916.  június havában) A nők küzdelme a választójogért az 1860-as évektől [.....]

Nők lázadása eseményen elhangzott beszéd

Immár a Köztársaság-mentes Magyarország parlamentje újra megmutatta a macho-Magyarország szörnyszülött elképzelését, melyben a nők szerepét a háztartás és utódgondozás világában határozza meg. Azon elfogadott, előítéletes társadalmi konszenzus tanúi lehetünk, amikor a nőkről nők nélkül döntenek. Napjaink férfi uralta „szabadságharcos” és „pipogya ellenzéki mozgalmak, és pártok” reneszánszában úgy érezhetjük, a történelem ismétli önmagát. Alkotmányoznak, törvények születnek [.....]

Demokrácia nők nélkül

Magyarország igazi történelmét eddig nem írták meg. Nem csupán arról van szó, hogy a reális viszonyokról nem ad teljes képet az eddigi történelemírás, hanem, hogy a magyar történelem fejlődésének legfőbb és legmélyebb rúgóit sem ismerték fel kellően, mert ugyanis hiányzik belőlük a Nő. A történelem hajtóerőit az isteni gondviselés mellett a főurak marakodásában, nagy hadvezérek [.....]

Bikasirató

„Nők, nők, nők, mindenhol nők. Mindenhol ott vannak, mindenhol szerepet játszanak. A társadalom arculata külsőleg is megváltozott: azelőtt jellegében hímnemű volt, most kétnemű.” Kolozsvári Grandpierre Emil Nők apróban – című remek művéből való ez a töredék. A nők felszabadítási forradalma több évtizeddel ezelőtti győzelmei után még mindig nem jutott el a végső diadalához. A kétnemű [.....]

Alkotmányos állami nemi erőszak diszkrét bája

Gyötrődő demokráciánk kereszténydemokrata „fülke forradalmárai” és a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal egyértelműen átíratná az eddigi abortuszszabályozást, sőt szexuáletikai kérdéseket is alkotmányos szintre emelne. A probléma lényegét kitűnően szemlélteti Nagy N. Péter cikke: „a magzat emberré nyilvánítása egyenlő az abortusz szűk korlátok közé terelésével. Különösen, ha a tételt az ügyben elkötelezett kereszténydemokraták terjesztik elő. Ez lesz ugyanis [.....]

Európai Unió VIGYÁZZ, Magyarországról elindult az új inkvizíció!

Az Európai Unió soros elnökségét betöltő kormányzat olyan alkotmánymódosítást javasol magzatvédelem címen, ahol az abortuszon átesett nő gyilkossá válik. a nők abortuszhoz való emberi jogát, vagyis a teste és gyermeke feletti szabad választás jogát korlátozni vagy eltörölni szeretné. Céljuk kötelező szülési kényszerre bírni jogilag a nőket, ez nem más, mint az állam nemi erőszaka. TILTAKOZZUNK [.....]

Vagy!

„A nemzeti alapon álló női nevelés és szervezkedés nagyszabású új akciója Olaszországban indult meg. A fasiszták már eddig is beszervezték a női ifjúságot, most azonban új alapon továbbépítették ezt a szervezkedést, amelyről nem lehet mondani betű szerint, hogy kötelező, de a viszonyok és a hangulat következtében nagyjából és egészében minden leány jövőben tagja lesz. Olyan [.....]

Szingli horda

A szinglihordázással kezdődött 2006-ban. Az egykori Orbán-kormány ex-minisztere elszólta magát. Most Orbán Viktor tanácsadója, a hajdani miniszterelnök Boross Péter előállt a gyermektelenségi adó ötletével: fizessenek a gyermeket nem nevelők, hogy a gyermeket nevelőknek nyújtott adókedvezményből eredő költségvetési hiányt ellensúlyoztatni tudja a kormány. Mivel sok nő szeretne gyermeket, de egészségügyi ok miatt nem tud anya lenni, [.....]